Heimopäivät vuokkiniemeläisittäin

Karjalan Sivistysseuran 111. Heimojuhlat järjestetään 8.-9. huhtikuuta Helsingissä hotelli Arthurin tiloissa. Ohjelmassa perinteiseen tapaan - lauantaina… [...]

Heimopäivät vuokkiniemeläisittäin Heimopäivät vuokkiniemeläisittäin

Wikipedia-kilpailu on ratkennut

Karjalan Sivistysseura julisti 110-vuotisjuhlansa kunniaksi Wikipedia-kilpailun, jolla pyrittiin vauhdittamaan artikkeleiden kirjoittamista ja karjalankielisten… [...]

Wikipedia-kilpailu on ratkennut Wikipedia-kilpailu on ratkennut

KSS 110 vuotta -gradupalkinto on jaettu

Pääpalkinto folkloristille Karjalan Sivistysseura julkisti 110-vuotisjuhliensa yhteydessä gradupalkinnon kiinnostavasta Karjalaa käsittelevästä… [...]

KSS 110 vuotta -gradupalkinto on jaettu KSS 110 vuotta -gradupalkinto on jaettu

Karelska Kultursällskapet

Karelska Kultursällskapet strävar efter att förena karelare över gränsen för att vårda det karelska språket och den karelska kulturen, dvs sin identitet. Mångsidigt samarbete inom och utanför sällskapet är väsentligt för att hålla det karelska språket och den karelska kulturen levande.

Värdegrunden i sällskapet bygger på en stark öst- och gränskarelsk identitet, karelskt och Kalevalabaserat kulturarv och finsk-ugriskt kultur. Att utveckla och bevara språket och kulturen livskraftig är centrala i Karelska Kultursällskapets verksamhet. Historien har lärt karelare att uppskatta gemenskap, tolerans och interaktion mellan olika kulturer och religioner.

Utbildning, rätten till eget språk och kultur, gemenskaplighet, tolerans samt växelverkan mellan etniska folkgrupper och religioner är sällskapets värden. Målet är att förena dessa i och med sällskapets verksamhet.