Tietosuojaseloste


 

Karjalan Sivistysseura ry:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun henkilötietolainsäädännön edellyttämiä tietoja henkilötietojen käsittelystä. Tämä seloste koskee asiakasrekisteriin kerättäviä tietoja.

Rekisterinpitäjä

Karjalan Sivistysseura ry
Luotsikatu 9 D, 00160 Helsinki
toimisto@karjalansivistysseura.fi

Rekisterin nimi

Karjalan Sivistysseura ry:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Karjalan Sivistysseuran ja asiakkaan välinen asiakassuhde tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Tämä sopimus syntyy, kun hakija käyttää Karjalan Sivistysseuran verkkokauppaa tai rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi. Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn, käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Keräämme henkilötietoja, kun käytät Karjalan Sivistysseuran verkkokauppaa. Henkilötietoihin sisältyvät

 • Etu- ja sukunimi
 • Hakijan osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Emme tee asiakasta koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojasi käsittelevät Karjalan Sivistysseuran työntekijät, kuljetusyritys sekä tilitoimisto, joka käsittelee tietoja kirjanpidossa, ja tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpidon.

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikaista niitä, rajoittaa niiden käsittelyä ja poistaa ne halutessasi.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Käyttämämme verkkokauppajärjestelmän on tuottanut WooCommerce ja se toimii WordPress-pohjalla. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin.

Tiedot säilytetään salasanoin lukituilla ja virustorjuntaohjelmilla varustetuilla tietokoneilla, ja niistä voidaan ottaa varmuuskopioita ulkoisille kovalevyille. Tiedot viedään osana käsittelyä Asteri-järjestelmään.

Tarkastusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja / tai tietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksiin. Kun rekisteröity ei halua, että hänen tietojaan enää käsitellään, hänellä on oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tiedot voidaan unohtaa vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tietopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostilla osoitteeseen

Karjalan Sivistysseura ry
Luotsikatu 9 D, 00160 Helsinki
toimisto@karjalansivistysseura.fi

Käyttämällä verkkokauppaa hyväksyt tietosuojakäytännön.


 

Karjalan Sivistysseura ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun henkilötietolainsäädännön edellyttämiä tietoja henkilötietojen käsittelystä. Tämä seloste koskee jäsenrekisteriin kerättäviä tietoja.

Rekisterinpitäjä

Karjalan Sivistysseura ry
Luotsikatu 9 D, 00160 Helsinki
toimisto@karjalansivistysseura.fi

Rekisterin nimi

Karjalan Sivistysseura ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Karjalan Sivistysseuran ja asiakkaan välinen asiakassuhde tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Tämä sopimus syntyy, kun hakija käyttää Karjalan Sivistysseuran jäsenanomuslomaketta. Kerättäviä henkilötietoja käytetään jäsenyyden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Keräämme henkilötietoja, kun käytät Karjalan Sivistysseuran jäsenlomaketta. Henkilötietoihin sisältyvät

 • Etu- ja sukunimi
 • Hakijan osoite
 • Syntymäaika
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Emme tee asiakasta koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojasi käsittelevät Karjalan Sivistysseuran, työntekijät sekä tilitoimisto, joka käsittelee tietoja kirjanpidossa, ja tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpidon.

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikaista niitä, rajoittaa niiden käsittelyä ja poistaa ne halutessasi.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Käyttämämme verkkolomakkeen on tuottanut WordPress. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin.

Sähköisessä muodossa olevia rekisterin henkilötietoja sisältäviä aineistoja käsittelevät hakemusten käsittely- ja päätöksentekovaiheessa nimetyt henkilöt. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen salassapitosopimuksen nojalla. Tiedot säilytetään salasanoin lukituilla ja virustorjuntaohjelmilla varustetuilla tietokoneilla, ja niistä voidaan ottaa varmuuskopioita ulkoisille kovalevyille. Tiedot viedään osana käsittelyä FloMembers-järjestelmään.

Tarkastusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja / tai tietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksiin. Kun rekisteröity ei halua, että hänen tietojaan enää käsitellään, hänellä on oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tiedot voidaan unohtaa vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tietopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostilla osoitteeseen

Karjalan Sivistysseura ry
Luotsikatu 9 D, 00160 Helsinki
toimisto@karjalansivistysseura.fi

Käyttämällä jäsenrekisteripalvelua hyväksyt tietosuojakäytännön.


 

Karjalan Sivistysseura ry:n avustustenhakijarekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun henkilötietolainsäädännön edellyttämiä tietoja henkilötietojen käsittelystä. Tämä seloste koskee kohdeavustusten ja opiskelija-apurahojen hakijoista kerättäviä tietoja.

Rekisterinpitäjä

Karjalan Sivistysseura ry
Luotsikatu 9 D, 00160 Helsinki
toimisto@karjalansivistysseura.fi

Rekisterin nimi

Karjalan Sivistysseura ry:n avustustenhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Karjalan Sivistysseuran ja asiakkaan välinen asiakassuhde tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Tämä sopimus syntyy, kun hakija rekisteröi tietonsa avustustenhakujärjestelmään. Kerättäviä henkilötietoja käytetään hakemusten ratkaisemiseen, palvelumme käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Keräämme henkilötietoja, kun haet Karjalan Sivistysseuralta kohdeavustusta tai opiskelija-apurahaa. Henkilötietoihin sisältyvät

 • Etu- ja sukunimi
 • Hakijan osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Avustusten maksamisessa tarvittavat pankkiyhteystiedot

Lisäksi opiskelija-apurahojen kohdalla kysyttäviin asioihin sisältyvät seuraavat tiedot, joita käytetään apurahan saamisen edellytyksiä selvitettäessä:

 • Kansalaisuus
 • Kotipaikkakunta
 • Syntymävuosi
 • Selvitys hakijan itä-/rajakarjalaisista juurista ja muusta taustasta
 • Opiskelua koskevat tiedot
 • Tiedot aikaisemmista KSS:n myöntämistä apurahoista

Emme tee asiakasta koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojasi käsittelevät Karjalan Sivistysseuran nimeämät avustusten käsittelijät, työntekijät sekä tilitoimisto, joka käsittelee tietoja kirjanpidossa ja tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpidon.

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikaista niitä, rajoittaa niiden käsittelyä ja poistaa ne halutessasi.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Käyttämämme hakujärjestelmän tuottaa Webropol. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin.

Sähköisessä muodossa olevia rekisterin henkilötietoja sisältäviä aineistoja käsittelevät hakemusten käsittely- ja päätöksentekovaiheessa nimetyt henkilöt, joilla on voimassaoleva ja sitova salassapitosopimus sekä oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen salassapitosopimuksen nojalla. Tiedot säilytetään salasanoin lukituilla ja virustorjuntaohjelmilla varustetuilla tietokoneilla, ja niistä voidaan ottaa varmuuskopioita ulkoisille kovalevyille.

Tarkastusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista ja / tai tietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksiin. Kun rekisteröity ei halua, että hänen tietojaan enää käsitellään, hänellä on oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tiedot voidaan unohtaa vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tietopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostilla osoitteeseen

Karjalan Sivistysseura ry
Luotsikatu 9 D, 00160 Helsinki
toimisto@karjalansivistysseura.fi

Käyttämällä hakemuspalvelua hyväksyt tietosuojakäytännön.