Zuakkunat

Karjalan Vallissussebra keriäy da painau karjalaista muistitiedoainehistuo, historiellizie dokumenttoi, päiväkniigoi, muisteluksie da zuakkunoi. Sebran arhiivassa on vanhoi, mielehpainujie käzikirjutuksie, kumbazie vähä vähäldä suatetah painettaviksi. Viizahien kerahmoruaje on nygyaigane taba ottua ruokkoh Karjalan zuakkunoi. Kerahmoruadien tahtona on tukuta rikasta karjalaista muistitiedoainehistuo, kummaista pannah arhiivah nouzijoih polvikundih nähen da kummaista ozutetah erimoizilla forumoilla.