Yhteyštiijot

Karjalan Šivissyššeura ry
Luotsikatu 9 D
00160 Helsinki
Telefoni: 050 5055531
Šähköpošti: toimisto@karjalanŠivissyššeura.fi
Internet: www.karjalanŠivissyššeura.fi

Aukioloaika

Toimisto on avoinna ensiarki-nellinpäivä klo 10–15.
Toimisto on kiini heinäkuušša.

Carelica-kirjašto, lukušalivarauš

Telefoni 050 5055531
Šähköpošti: toimisto@karjalanŠivissyššeura.fi

Carelica-kirjaštoluvettelo

Kirjamyönti

Telefoni 050 5055531
Šähköpošti: toimisto@karjalanŠivissyššeura.fi

myönnissä olijat kirjat ta iänittehet

Karjalan Heimo -lehti

Karjalan Šivissyššeura ry:n jäšenlehti ta iänenkannattaja
Peruššettu 1906, konša ilmešty enšimmäini näytehnumero nimellä Karjalaisien Pakinoita
Piätoimittaja: Katri Kovasiipi
Telefoni: 050 554 3223
Šähköpošti: paatoimittaja@karjalanheimo.fi
Internet: www.karjalanheimo.fi