Hallitus ja työskentely

Karjalan Sivistysseuran toiminnasta vastaa hallitus, jonka yhdistyksen jäsenkokous vuosittain valitsee. Hallituksessa on kaikkiaan yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen kokoonpano

Eeva-Kaisa Linna, puheenjohtaja (puheenjohtaja (at) karjalansivistysseura.fi)

Pekka Vaara, varapuheenjohtaja (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Kari Homanen, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Outi Homanen, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Seija Jalagin, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Jyrki Mäkelä, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Santeri Palviainen, jäsen (suvut (at) karjalansivistysseura.fi)

Kai Peksujeff, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Mari Rajamaa, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Senni Timonen, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

 

Karjalan Sivistysseuran toiminnanjohtajana toimii Eila Stepanova (toiminnanjohtaja (at) karjalansivistysseura.fi). Eila Stepanova toimii myös hallituksen sihteerinä.

Hallituksen työnjako

Hyödyntääkseen paremmin hallituksen ja seuran jäsenten asiantuntemusta hallitus on asettanut toimikuntia, joiden tehtävänä on valmistella ja osin hoitaa varsin itsenäisestikin asioita.

Apuraha- ja avustustoimikunta

Apuraha- ja avustustoimikunnan tehtävänä on niin opiskelija-apuraha-anomusten kuin kohdeavustusanomusten arviointi ja päätösehdotusten laatiminen.

Jäsenet: Jyrki Mäkelä (pj), Kai Peksujeff, Markku Pottonen, Mari Rajamaa (sihteeri), Eila Stepanova toiminnanjohtajana

Taloustoimikunta

Taloustoimikunta neuvoo hallitusta talouteen ja varallisuuden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenet: Pekka Vaara (pj), Kari Homanen, Outi Homanen ja Kai Peksujeff sekä Markku Pottonen (rahastonhoitaja). Toimikunnassa mukana myös Eeva-Kaisa Linna puheenjohtajana ja Eila Stepanova toiminnanjohtajana.

Julkaisutoimikunta

Julkaisutoimikunnan tehtäviin kuuluvat Karjalan Heimo -lehden toimitusneuvostoasiat, seuran julkaisutoiminta, yhdistysviestintä sekä sähköinen viestintä.

Jäseniksi on asetettu Senni Timonen (pj), Pekka Laaksonen, Pekka Vaara, Santeri Palviainen, Toni Saarinen, Eeva-Kaisa Linna ja Eila Stepanova. Toimikunnan sihteerinä toimii Karjalan Heimo-lehden päätoimittaja Katri Kovasiipi.

Sukututkimustoimikunta

Sukututkimustoimikunnan tehtävänä on edistää erityisesi itä-karjalaisjuuristen mahdollisuuksia selvittää sukujuuriaan mm. etsimällä ja tuottamalla materiaalia sellaiseen muotoon, että se on helposti käytettävissä.

Jäseninä ovat Santeri Palviainen (pj), Sari Karjalainen, Seija Jalagin (sihteeri), Sami Kallio, Timo Rossi ja Simo Kaarre.

suvut (at) karjalansivistysseura.fi