Hallitus ja työskentely

Karjalan Sivistysseuran toiminnasta vastaa hallitus, jonka yhdistyksen jäsenkokous vuosittain valitsee. Hallituksessa on kaikkiaan yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Vuosikokouksesta 2021 lähtien hallituksessa ovat seuraavat henkilöt:

Eeva-Kaisa Linna, puheenjohtaja (puheenjohtaja (at) karjalansivistysseura.fi)

Pekka Vaara, varapuheenjohtaja (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Kari Homanen, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Outi Homanen, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Seija Jalagin, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Jyrki Mäkelä, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Santeri Palviainen, jäsen (suvut (at) karjalansivistysseura.fi)

Kai Peksujeff, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Mari Rajamaa, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Senni Timonen, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

 

Karjalan Sivistysseuran toiminnanjohtajana toimii Eila Stepanova (toiminnanjohtaja (at) karjalansivistysseura.fi). Eila Stepanova toimii myös hallituksen sihteerinä.

Hallituksen työnjako

Hyödyntääkseen paremmin hallituksen ja seuran jäsenten asiantuntemusta hallitus on asettanut toimikuntia, joiden tehtävänä on valmistella ja osin hoitaa varsin itsenäisestikin asioita.

Apuraha- ja avustustoimikunta

Apuraha- ja avustustoimikunnan tehtävänä on niin opiskelija-apuraha-anomusten kuin kohdeavustusanomusten arviointi ja päätösehdotusten laatiminen.

Jäsenet: Terttu Louhikoski-Alasuutari (pj), Mari Rajamaa (sihteeri), Eila Stepanova, Pekka Pamilo ja Kai Peksujeff.

Taloustoimikunta

Taloustoimikunta neuvoo hallitusta talouteen ja varallisuuden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenet: Pekka Vaara (pj), Kari Homanen, Outi Homanen ja Kai Peksujeff.

Julkaisutoimikunta

Julkaisutoimikunnan tehtäviin kuuluvat Karjalan Heimo -lehden toimitusneuvostoasiat, seuran julkaisutoiminta, yhdistysviestintä sekä sähköinen viestintä.

Jäseniksi on asetettu Senni Timonen (pj), Pekka Laaksonen, Pekka Vaara, Eila Stepanova, Tuulikki Halla, Toni Saarinen ja Eeva-Kaisa Linna. Toimikunnan sihteerinä toimii Karjalan Heimo-lehden päätoimittaja Katri Kovasiipi.

Sukututkimustoimikunta

Sukututkimustoimikunnan tehtävänä on edistää erityisesi itä-karjalaisjuuristen mahdollisuuksia selvittää sukujuuriaan mm. etsimällä ja tuottamalla materiaalia sellaiseen muotoon, että se on helposti käytettävissä.

Jäseninä ovat Santeri Palviainen (pj), Sari Karjalainen, Seija Jalagin (sihteeri), Sami Kallio, Kari Kontu, Timo Rossi ja Simo Kaarre.

suvut (at) karjalansivistysseura.fi