Hallitus ja työskentely

Karjalan Sivistysseuran toiminnasta vastaa hallitus, jonka yhdistyksen jäsenkokous vuosittain valitsee. Hallituksessa on kaikkiaan yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen kokoonpano 2023

Seija Jalagin, puheenjohtaja (puheenjohtaja (at) karjalansivistysseura.fi)

Pekka Vaara, varapuheenjohtaja (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Kari Homanen, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Outi Homanen, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Jyrki Mäkelä, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Santeri Palviainen, jäsen (suvut (at) karjalansivistysseura.fi)

Markku Pottonen, jäsen, rahastonhoitaja (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Mari Rajamaa, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Reeta Suvanto, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Senni Timonen, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

 

Karjalan Sivistysseuran toiminnanjohtajana toimii Eila Stepanova (toiminnanjohtaja (at) karjalansivistysseura.fi). Eila Stepanova toimii myös hallituksen sihteerinä.

Hallituksen työnjako

Hyödyntääkseen paremmin hallituksen ja seuran jäsenten asiantuntemusta hallitus on asettanut toimikuntia, joiden tehtävänä on valmistella ja osin hoitaa varsin itsenäisestikin asioita.

Apuraha- ja avustustoimikunta

Apuraha- ja avustustoimikunnan tehtävänä on niin opiskelija-apuraha-anomusten kuin kohdeavustusanomusten arviointi ja päätösehdotusten laatiminen.

Jäsenet: Jyrki Mäkelä (pj), Mari Rajamaa (sihteeri), Pekka Pamilo, Markku Pottonen, Reeta Suvanto ja Eila Stepanova toiminnanjohtajana.

Taloustoimikunta

Taloustoimikunta neuvoo hallitusta talouteen ja varallisuuden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenet: Kari Homanen (pj), Outi Homanen (sihteeri), Markku Pottonen (rahastonhoitaja), Seija Jalagin, Pekka Vaara ja Eila Stepanova toiminnanjohtajana.

Julkaisutoimikunta

Julkaisutoimikunnan tehtäviin kuuluvat Karjalan Heimo -lehden toimitusneuvostoasiat, seuran julkaisutoiminta, yhdistysviestintä sekä sähköinen viestintä.

Jäseniksi on asetettu Pekka Vaara (pj), Pekka Laaksonen asiantuntijajäsenenä, Eeva-Kaisa Linna, Santeri Palviainen, Toni Saarinen, Reeta Suvanto, Senni Timonen, ja Eila Stepanova toiminnanjohtajana. Toimikunnan sihteerinä toimii Karjalan Heimo-lehden päätoimittaja Katri Kovasiipi.

Sukututkimustoimikunta

Sukututkimustoimikunnan tehtävänä on edistää erityisesi itä-karjalaisjuuristen mahdollisuuksia selvittää sukujuuriaan mm. etsimällä ja tuottamalla materiaalia sellaiseen muotoon, että se on helposti käytettävissä.

Jäseninä ovat Santeri Palviainen (pj), Seija Jalagin, Sami Kallio, Sari Karjalainen, Timo Rossi ja Eila Stepanova toiminnanjohtajana.

suvut (at) karjalansivistysseura.fi