Kohdeavustukset

Kohdeavustukset

Karjalan Sivistysseura myöntää kerran vuodessa kohdeavustuksia seuran toimintasuunnitelmassa määritellyille toiminnan keskeisille alueille, jotka ovat kieli ja kulttuuri, historia ja perinne, julkaisutoiminta ja kyykkä. Erityisesti seura tukee karjalan kieltä, kulttuuria ja historiaa käsitteleviä tutkimuksia, julkaisuja ja muita teoksia sekä kulttuuri- ja muita tapahtumia Suomessa ja ulkomailla sekä hankkeita, joissa elvytetään karjalan kieltä, kulttuuria ja perinteitä.

Toiminnan keskeisten alueiden lisäksi avustettavilla kohteilla tulee olla kytkös lähinnä seuraaviin alueisiin:

  • Vienan Karjala (ml. Suomen vanhat vienalaiskylät Kuivajärvi, Hietajärvi ja Rimmi)
  • Aunuksen Karjala
  • Lyydiläisten asuma-alueet Karjalan tasavallassa
  • Suomen entinen Raja-Karjala ja Sortavalan ympäristö
  • Tverin Karjala

Avustukset ovat haettavissa kerran vuodessa 1.1.–31.1. välisenä aikana Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen jo toteutettuihin hankkeisiin.

Kohdeavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, jolle avataan linkki hakuajaksi tälle sivulle. Tarkemmat hakuohjeet kannattaa lukea ennen hakulomakkeen täyttämistä. Hakulomakkeeseen on suositeltavaa liittää hankesuunnitelma ja muita hakemusta täydentäviä dokumentteja.

Kohdeavustusten hakuohje ja lomakkeet:

Karjalan Sivistysseuran kohdeavustukset: hakuohje

Hakulomake (avoinna 1.1.–31.1.)
Selvityslomake

Päätös lähetetään hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen hakuajan päättymisen jälkeen noin kolmen kuukauden kuluessa.

Myönnettyjen avustusten käytöstä on annettava selvitys päätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Selvitys tulle tehdä tältä nettisivulta löydettävälle lomakkeelle.

Myönnetyt kohdeavustukset

Kohdeavustusten saajat 2023

Kohdeavustusten saajat 2022