Alaosastot ja yhteistyöyhdistykset

Seuran piirissä toimii kolme alaosastoa: Kemin alaosasto, Pohjois-Viena-seura Oulussa sekä Kyykkäkerho Helsingissä. Aktiivisilla alaosastoilla on omia vahvuuksia karjalaisuuden esillä pitoon ja edistämiseen. Kemin alaosasto ja Pohjois-Viena-seura Oulussa ovat selkeästi alueellisia yhdistyksiä, joiden toiminta-alue on maantieteellisesti rajattu jäsentensä asuinpaikkojen mukaisesti. Kyykkäkerhon toiminta keskittyy käytännön syistä pääkaupunkiseudulle, jossa sillä on Seurasaaressa vakituinen pelikenttä. Alaosastoissa on yhteensä voin 300 jäsentä.

Seuran piirissä toimii yhdistyksiä, joiden toiminta liittyy läheisesti Karjalaan.

Uhtua-seura ry toimii yhdyssiteenä henkilöille, joiden juuret ovat Vienan Karjalassa Uhtuan seudulla ja jotka arvostavat yhteydenpitoa seudulla asuviin karjalaisiin sekä vaalivat vienankarjalaista kulttuuria ja perinteitä. Keskeistä seuran jäsenille on halu edistää Uhtuan seudun väestön henkistä, yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia.

Yhdistyksellä on Uhtualla vienankarjalainen sisarseura, vuonna 2000 perustettu Uhut-seura.

Vuokkiniemi-seura ry:n päämääränä on toimia hajallaan olevan vuokkiniemisen heimorahvaan yhdyssiteenä ja linkkinä Vuokkiniemestä, sen kulttuurista ja ihmisistä kiinnostuneiden kesken. Seura pyrkii vaalimaan ja ylläpitämään kalevalaista kulttuuriperinnettämme, jonka säilyminen Suomen valtaväestön keskellä elävän karjalaisen heimon elämässä ei ole itsestään selvää.

Suojärven Pitäjäseura ry:n tarkoituksena on olla entisen Suojärven kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläisiensä keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallentaa Suojärven historiaan liittyviä kulttuuriarvoja ja muuten vaalia kotiseudun muistoja ja perinteitä.