Alaosastot ja yhteistyöyhdistykset

Seuran piirissä toimii kolme alaosastoa: Kemin alaosasto, Pohjois-Viena-seura Oulussa sekä Kyykkäkerho Helsingissä. Aktiivisilla alaosastoilla on omia vahvuuksia karjalaisuuden esillä pitoon ja edistämiseen. Kemin alaosasto ja Pohjois-Viena-seura Oulussa ovat selkeästi alueellisia yhdistyksiä, joiden toiminta-alue on maantieteellisesti rajattu jäsentensä asuinpaikkojen mukaisesti. Kyykkäkerhon toiminta keskittyy käytännön syistä pääkaupunkiseudulle, jossa sillä on Seurasaaressa vakituinen pelikenttä. Alaosastoissa on yhteensä voin 300 jäsentä.

Seuran piirissä toimii yhdistyksiä, joiden toiminta liittyy läheisesti Karjalaan.

Vuokkiniemi-seura ry:n päämääränä on toimia hajallaan olevan vuokkiniemisen heimorahvaan yhdyssiteenä ja linkkinä Vuokkiniemestä, sen kulttuurista ja ihmisistä kiinnostuneiden kesken. Seura pyrkii vaalimaan ja ylläpitämään kalevalaista kulttuuriperinnettämme, jonka säilyminen Suomen valtaväestön keskellä elävän karjalaisen heimon elämässä ei ole itsestään selvää.