Viizahien kerhot

Viizahien kerhot ollah uvvenluaduine taba panna taldeh paginua Karjalah näh. Kerhotoimindan tarkoituksennu on kerätä yhteh bohattu karjalaine mustotiedoainehisto, kudai arhivoijah tulijoih sugupolvih näh da kudai jullatah sežo eriluaduzis muodolois.

Viizahien kerhovastavuksii organizuijah KSS, KSS Kemin alaozasto, Pohjois-Viena-seura Oulus, Kuusamon Viena-seura sego Suojärven pidäjäseurat Helsingis, Nurmekses da Lieksas.

Karjalas Viizahien kerholoi kerävyy Piäjärves, Kiestingis, Petkoskoil da Kuujärves.

Kerholoin illanistijazih näh on luajittu lyhyt ohjeistus, ga syväindyö jogahine kerho voi kehittiä omah puoleh da tabah.

Vedäi

Hos tarkoituksennu ongi suaja aigah vällymuodozet paginkanzukerhot, yhtelläh joga istundos tarvitah moine ristikanzu, kudai organizuiččou iänityksen, vastuau dielos pyzymizes da pidäy huoldu ainehistos.

Sovittu aihe(piiri)

Spontannoi, välly pagin on piirien toimindas piäpaikal. Yhtelläh on tärgei, gu kerävymine libo kerävymissarju liikkus vähimyölleh välläh tietyn aihien libo aihepiirin ymbäri. Se on hyvä ilmoittua jo ennepäi, gu ozanottajat ehtittäs mustoittua paginan teemat. Aihe voi olla hos mittuine, vaigu se kiinnostas kerhon ozanottajii da liittys Karjalah.

Välly mustelendu

Hos tarkoituksennu ongi suaja yhteh tarinat, ga net yhtelläh juohtutah mieleh paginan aigua. Sendäh ei pie kieldävyö välläs paginas da sen iänittämizes. Konzu toiči aihe vaihtuu toizeh, ei ni se ole paha – associacieloil ainos on migi yhtevys piäteemah.

Fotokuvat, dokumentat, kartat taldeh

Aihieh da paikkoih liittyjät fotokuvat, dokumentat da kartat elavutetah ainehistuo da myöhembii julgavoloi. ”Uvvet”, enne tundemattomat dokumentat sežo rikastetah karjalastu ainehistuo.

Istundos syväindöluvettelo

Ainehiston tulien käzittelyn kannalpäi on tärgei, gu jogahizes nauhas/istundos luajitah midä teriämbi sidä parembi syväindöluvettelo, kuduas tulou selgiekse: 1) kerhon kerävymispaikku da aigu, 2) paikalolijat, 3) pagin piäpiirdehienke da tarinoin aihiet.

Karjalan Sivistysseuru on hommannuh kerholoile iänityslaittehet, kudamile paginat pannah taldeh. Iänittehet siirretäh tiedokonehele da sitpäi ielleh Dropboxin kauti Suomes Kai Paajastele (Pekšujeffile), kudai paginat litteroiččou da luadiu lugiettavikse kerdomuksikse.

Ližäkyzymyksih vastatah syväindölöis Senni Timonen (senni.timonen(ätä)kolumbus.fi) da tehniekas Ville Vaara (villepvaara(ät)gmail.com).

Ližätieduo Suomes toimijois kerholois annetah Kemis Simo Kannelsuo, Oulus Kerttu Nurmela, Kuusamos Marja Hahtela da Erkki Homanen. Suojärven pitäjäseuroin vastuonalazet ollah Paavo Harakka (Nurmes), Tarmo Martiskainen (Helsinki) da Matti Koukkunen (Lieksa).

Helsingis tiijustelut voibi työdiä toimistoh toimisto(ät)karjalansivistysseura.fi.