Šeuran šynty

Šuomešša 1890-luvulla virinnyt karelianismi ta Šuomeh šiirtynyijen karjalaisien kotišeuturakkahuš anto itäkarjalaisilla voimua ta intuo elinolojah ta šivissyštašuoh kohentamiseh.

Vuotena 1906 vienalaiset kauppiehat ta heijän šuomelaiset tukijat peruššettih Wienan Karjalaisien Liiton, kumpasen tavoittehekši ašetettih Vienan henkisen ta ainehellisen tilan kohentamini. Liiton nimi muutettih vuotena 1917 Karjalan Šivissyššeurakši.

Yli šatavuotisen istorijan ajan Šeura on toimin itäkarjalaisen kulttuurin, kielen ta perintehen vualimisekši Šuomešša ta Venäjän puolella.

jasenetWienan Karjalaisien Liiton aluštavan kokoukšen ošanottajat Vaasašša kevyällä 1906. Istumašša vaš. rva Selma Kaukoniemi (Uhtuo), kauppieš Timo Manner (Uhtuo), kauppieš Pekka Pankkonen (Uhtuo), kauppieš Aleksei Mitro (Uhtuo), kauppieš Paavo Ahava (Uhtuo), rva Anni Kaukoniemi (Uhtuo), kauppieš Iivo Kaukoniemi (Uhtuo). Takana šeisomašša vaš. kauppieš Simo Kaukoniemi (Uhtuo), tohtori-insinööri Benjamin Mitro (Uhtuo), kauppieš taakko Karppala (Jyškyjärvi), kauppamatkuštaja A. Kanerva (Vuokkiniemi), kauppieš Miitrei Arhippainen (Kiestinki), kauppieš Vasili Andronoff (Uhtuo), kauppieš K. Haurinen (Uhtuo) ta kauppieš Kirilä Lipkin (Vuokkiniemi).

Perustajat_TampereellaWienan Karjalaisien Liiton peruštamiskokoukšen ošanottajat Tampereella elokuun alušša 1906. Puvuistah ta muuštaki voit arvata, jotta liikkehellä on lähetty Šuomešša kaikin tavoin hyvän jalanšijan šuanuot ihmiset. Vašemmašša iärireunašša istumašša Iivo Kaukoniemi Anni-naiseh kera, alarivissä pikkupojan vašemmalla puolella istuu lippalakki piäššä Iivo Härkönen. Pikkupojan oikiella puolella issutah Ilja Lammela ta Timo Remšujeff (myöhemmin Manner). Takatauštalla kešellä šeisotah vašemmalta lukien Sakari Alanko šekä Benjamin ta Aleksei Mitrofanoff ta O.A. Hainari takuampana valkiehattusen naisen takana.

Wienan Karjalaisien Liiton ta Karjalan Šivissyššeuran piämiehet:

Wienan Karjalaisien Liiton ta Karjalan Šivissyššeuran piämiehet on ušeičči issuttu tehtävissäh ušeita vuosie.

Kauppaneuvonantaja Aleksei Mitro (1906–1936)
Kauppaneuvonantaja Ville Mattinen (1936–1953)
Varasutja Aleksi Lahelma (1953–1961)
Toimitušjohtaja Boris Karppela (1961–1983)
Pankinjohtaja Jorma Puustinen (1983–1991)
Diplomi-inšinöri Pentti Keynäs (1991–2001)
Yli-inšinöri Ritva Kivi (2001–2009)
Toimitušjohtaja Kari Kemppinen (2009–2011)
Erityisasientuntija Eeva-Kaisa Linna (2012–2023)
FT, yliopistonlehtori Seija Jalagin (2023– )

Piämiehien ta hallitukšen jäšenien muotokuvie