Šeuran hallituš

Karjalan Šivissyššeuran toiminnašta vaštuau hallituš, kumpasen yhissykšen jäšenkokouš vuosittain valiččou. Hallitukšešša on yhteheš yhekšän jäšentä, kumpasien toimikauši on kolme vuotta. Šeuran hallitukšen piämieš valitah vuuvvekši kerrallah.

Hallitukšen työnjako

Hyövyntyäkšeh paremmin hallitukšen ta šeuran jäšenien asientuntemušta hallituš on ašettan šeuruavat toimikunnat, kumpasien tehtävänä on valmissella ta ošin hoitua varšin iččenäiseštiki aseita: apuraha- ta avuššuštoimikunta, talouštoimikunta, hallintotoimikunta, vuosijuhlatoimikunta ta julkaisutoimikunta.