Jäšenyyš

Šeuran yli 100-vuotisen istorijan mukanah tuoma kokemuš ta perintehet ennein kaikkie heimohenkini jäšenistö ollah toiminnan vahva kivijalka.

Šeuran varšinaisekši jäšenekši voijah hyväkšyö henkilö, kumpani hyväkšyy šeuran tarkotukšen. Kannattajajäšenekši voijah hyväkšyö oikeuškelponi yhteisö, kumpani tahtou tukie šeuran tarkotušta ta toimintua. Varšinaiset ta kannattajajäšenet hyväkšyy hakemukšešta šeuran hallituš.

Šeuran šiännött