Apurahat ta kohtehavuššukšet

Joka vuosi Karjalan Šivissyššeura myöntäy opaštuja-apurahoja itä- ta rajakarjalaista šukujuurta olijilla opaštujilla Šuomešša šekä opaštujilla Karjalan tašavallašša.

Opaštuja-apurahua voit hakie kerran vuuvvešša, 1.-30.9. välisenä aikana.

Niitä hajetah šähkösellä lomakkehella, kumpasen linkki avatah hakuajakši tällä šivulla. Haku on KŠŠ:n ta Säätiö Väinölän yhtehini. Tarkemmat hakuohjiet kannattau lukie ennein hakulomakkehen täyttämistä. Hakulomakkeheh pitäy liittyä opintošuoritušpaperi.

Apurahat on tarkotettu opaštujilla, kumpasien šukujuuret ollah tahi kut iče ollah kotosin šeuruavilta alovehilta:

  • Vienan Karjala (ml. Suomen vanhat vienalaiskylät Kuivajärvi, Hietajärvi ja Rimmi)
  • Aunukšen Karjala
  • Lyydiläisien elin-alovehet Karjalan tašavallašša
  • Šuomen entini Raja-Karjala ta Sortavalan ympäristö (Sortavala, Sortavalan mualaiskunta, Ruškeala, Harlu, Pälkjärvi, Värtsilä, Šuonlakši, Korpišelkä, Suistamo, Šuojärvi, Impilahti ta Šalmi šekä Ilomantsin luovutetut alovehet)
  • Tverin Karjala

Opaštuja-apurahojen hakuohje ta -lomakeh:

Hakuohje (pdf)
Hakulomakeh
Myöntehisen piätökšen šuajilla lähetetäh 30.11. männeššä tieto hakemukšešša ilmotettuh šähköpoštiadressih. Apurahat makšetah vuuvven loppuh männeššä.

Kohtehavuššukšet

Šeuran toimintašuunnitelmašša määritelläh toiminnan keškiset alovehet, kut ollah kieli ta kulttuuri, istorija ta perinneh, julkaisutoiminta ta kyykkä. Šeura jakau kohtehavuššukšie tavoittehieh mukah, tarkotukšenmukasekši harkiččomah toimintah. Erityisešti pyritäh tukie karjalan kieltä, kulttuurie ta istorijua käsittelevie tutkimukšie, julkasuja ta muita teokšie šekä kulttuuritapahtumie Šuomešša ta Karjalan tašavallašša.

Kohtehavuššukšie voit hakie kerran vuuvvešša, 31.3. männeššä, näijen linjaukšien mukah. Avuššukšie ei myönnetä jälkikäteh. Avuššušhakemukšet taloušarvioineh lähetetäh šähköpoštilla adressih
avustukset(at)karjalansivistysseura.fi šekä kopijo adressih
toimisto(at)karjalansivistysseura.fi

Šeuran hallituš piättäy avuššukšien myöntämiseštä kerran vuuvvešša.