Alaošaštot ta yhteistyöyhissykšet

Šeuran piirissä toimiu kolme alaošaštuo: Kemin alaošašto, Pohjois-Viena-šeura Oulušša šekä Kyykkäkerho Helsinkissä. Aktiivisilla alaošaštoilla on omie vahvuukšie karjalaisuuvven esillä pitoh ta eistämiseh. Kemin alaošašto ta Pohjois-Viena-šeura Oulušša ollah šelkiešti alovehellisie yhissykšie, kumpasien toiminta-aloveh on muantietehellisešti rajattu jäšenieh elinpaikkojen mukah.

Kyykkäkerhon toiminta keškittyy käytännön šyistä piäkaupunkišeuvulla, missä šillä on Šeurašuarešša vakituini pelikenttä. Alaošaštoissa on yhteheš noin 300 jäšentä.

Šeuran piirissä toimiu yhissykšie, kumpasien toiminta liittyy lähisešti Karjalah.

Uhtua-Seura ry on miäritellyn tavoittehekšeh Vienan Karjalan ta Uhtuon elinympäristöjen parantamisen erityisešti lapšien parahakši.

Vuokkiniemi-seura ry:n piämiäränä on toimie hajallah olijan vuokkiniemisen heimorahvahan yhyššitienä ta linkkinä Vuokkiniemeštä, šen kulttuurista ta ihmisistä kiinnoštunuijen kešen. Šeura pyrkiy vualimah ta ylläpitämäh meijän kalevalaista kulttuuriperinnehtä, kumpasen šäilymini Šuomen valtaväještön kešellä elävän karjalaisen heimon elämäššä ei ole ičeštäh šelvyä.

Suojärven Pitäjäseura ry:n tarkotukšena on olla entisen Šuojärven kunnan alovehella elännyijen ta heijän jälkeläisieh keškinäisenä yhyššitienä, kovota ta tallentua Šuojärven istorijah liittyvie kulttuuriarvoja ta muuten vualie kotišeuvun muistoja ta perintehie.