Näyteh vienankarjalašta

Vienankarjalan näytteheštä ”Riähkä” šelviey, mi on riähkä (Pekka Zaikov: Luvemma vienankarjalakši. 3.–4. luokka. Petroskoi 1995. š. 95). Näyttehen lukou vienankarjalaisih murtehih pohjautuvan kirjutetun kielen kehittäjä Pekka Zaikov. (Alkuperäistekstistä poiketen suhu-s:t (š) on merkitty.)

Riähkä

Ennein vanhah karjalaiset varattih riähkyä. Šillä tapasin hyö kunnivoitettih vanhoja hyvie tapoja.

Šanottih, jotta ei pijä tallata kynnykšellä, vain pitäy harpata kynnykšeštä piäličči, muiten tulou riähkä.

Šieklašta aličči niise ei šuanun aštuo.

Taloloissa oli ovikorvašša käsiaštie, mistä käsie ta šilmie peštih. Šanottih, jotta yökši šiih pitäy panna vettä. Tyhjäkši ei voinun jättyä – še on riähkä.

Makuamah ruvettih vašemmalla kylellä, a nouštih oikielta.

Illallisstolua ei pitäis jättyä pyyhkimättä. Muruset šiitä ruvetah hyppimäh matoloina.

Piätinččänä ei voinun peššä vuatetta.

Kun pyyhittih lattiet, ni ruhkie ei šuanun jättyä vaššan alla. Šiitä tulou riähkä.

Varaššannašta tulou šuuri riähkä. Vierašta ei pie männä ottamah. Eikä šua toisen verkošta ottua kalua, šiitä tulou šuuri riähkä.

Skokunua ennein šanottih jumalan puapokši. Riähkä tulou skokunan tapannašta.

Synti

Ennen vanhaan karjalaiset varoivat tekemästä syntiä. Niin he kunnioittivat vanhoja hyviä tapoja.

Sanottiin, ettei pidä astua kynnykselle, vaan pitää harpata kynnyksen yli, muuten tekee syntiä.

Seulan alitse ei myöskään saanut astua.

Taloissa oli ovinurkassa käsiastia, jossa pestiin kädet ja silmät. Sanottiin, että yöksi siihen pitää panna vettä. Tyhjäksi ei sitä saanut jättää – se on synti.

Nukkumaan mentiin vasemmalla kyljellä, mutta noustiin oikealta.

Illallispöytää ei pitäisi jättää pyyhkimättä. Muruset silloin rupesivat hyppimään matoina.

Perjantaina ei saanut pestä pyykkiä.

Kun pyyhittin lattia, niin roskia ei saanut jättää lattiavastan alle. Se on syntiä.

Varastaminen on suuri synti. Toisen omaa ei pidä mennä ottamaan. Eikä saa toisen verkosta ottaa kalaa, se on suuri synti.

Sammakkoa sanottiin ennen jumalan lapsenpäästäjäksi. Tekee syntiä, kun tappaa sammakon.