Tilua lehti

Karjalan Šivissyššeuran jäšenet šuahah Karjalan Heimo -lehen jäšenetuna. Lehen voit tilata šamoin erikseh.

Jäšenyyš

Karjalan Šivissyššeuran jäšenekši voipi pyrkie šeuran hallitukšelta täyttämällä alla olija nettilomakkeh, kumpani lähtöy automaattisešti šeuran toimistoh tahi lähettämällä šähköpoštilla vaštuajat tiijot adressih toimisto (at) karjalanŠivissyššeura.fi.

 • henkilöjäšen 32 € (jäšenetuna Karjalan Heimo -lehti)
 • lisäjäšen 10 € / henkilö (šamašša talouvešša henkilöjäšenen kera eläjä, ei Karjalan Heimo -lehtie)
 • kannattajajäšen 100 € (yhteisö, jäšenetuna Karjalan Heimo -lehti)

Karjalan Heimo-lehti

Karjalan Heimo-lehen voit tilata ilmain jäšenyyttä šamalla tavalla ili täyttämällä alla olija nettilomakeh tahi ilmottamalla šähköpoštilla šeuran toimistoh.

 • kešto- ta vuositilauš 40 € / vuosi

Liity jäšenekši, tilua lehti tahi ilmota muutokšista

  Haluan liittyä KSS:n jäseneksiHaluan liittyä KSS:n lisäjäseneksiHaluan liittyä KSS:n kannattajajäseneksiTilaan Karjalan Heimo -lehden kestotilauksenaTilaan Karjalan Heimo -lehden vuositilauksenaIlmoitan osoitteenmuutoksestaMuuta (käytä lisätietoja/palautetta tekstikenttää)

  Sukunimi (pakollinen)

  Etunimi (pakollinen)

  Šyntymävuosi (pakollini)

  Toimipaikka

  Katuadressi (pakollini)

  Poštinumero (pakollini)

  Poštitoimipaikka (pakollini)

  Šähköpošti (pakollini)

  Telefoninumero (pakollini)

  Lisätietoja / palautetta