Karjalan Heimo

Šeuran julkaisoma korkietašoni aikakaušlehti Karjalan Heimo on arvoššettu kulttuurijulkaisu, kumpani ilmeštyy kuuši kertua vuuvvešša kakšoisnumeroina. Še on šamoin vanhin Šuomešša ilmeštyjä karjalaini aikakaušlehti. Karjalan Heimo -lehen tilauš kuuluu šeuran jäšenmakšuh, kuitenki lehen voit šamoin tilata erikseh ilman jäšenyyttä. Lehti lähetetäh kaikilla šeuran jäšenillä jäšenetuna, paičči nš. lisäjäšenillä (yksi lehti/talouš).

Lehen vapaita kappalehie poštitetah Karjalan tašavallan kouluih, kirjaštoih ta Karjalan Rahvahan Liiton hallitukšen jäšenillä ta šamoin muilla vaikutušvaltasilla henkilöillä.
Lehen artikkelihakemisto vuosilta 1995–2011 luajittih kešällä 2012 ta še šiirretäh vuuvven 2014 aikana šeuran nettišivuilla. Nyt valmissetah vanhemman artikkelihakemiston šiirtämistä tietokannakši, jotta še niise voitais šijottua nettišivuilla.

Karjalan Heimo šeuruau aktiivisešti karjalaisie ta šuomelais-ugrilaisie tapahtumie kuin Šuomešša ta Karjalan tašavallašša šamoin ni muuvvallaki muajilmašša. Henkilöpakauttelut ta kirjallisuušjutut šekä muut taiteh-esittelyt ollah lehen tärkeimpyä šisältyö.

Karjalan Heimo pyrkiy aktiivisešti vaikuttamah karjalan kielen šäilymiseh ta kehittämiseh. Lehti tarjuou keškuštelufoorumin lukijilla ta entistä enemmän potakoiččou lukijie kirjuttamah ta ottamah kantua. Leheššä julkaissah šamoin lukijien omie muistelu- ta perinnehkirjutukšie. Šuomi ta karjalan eri murtehet nävytäh iellähki lehen šivuilla.