Siebran valičuz da ruadand

Kard’alan Valgištuzsiebran ruadandad ohd’adau valičuzkund, kudaman valiččou d’ogavuodine ühtištuksen siebralažkerag. Valičukses on kaikked üheksa členad, kudamiden ruadandaig on kolme vuot. Valičuksen piämiez valitah ühteks vuodeks.

Vuodel 2023 sai valičuzkundas oldah:

Seija Jalagin, piämiez (puheenjohtaja (at) karjalansivistysseura.fi)

Pekka Vaara, varapiämiez (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Kari Homanen, člena (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Outi Homanen, člena (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Jyrki Mäkelä, člena (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Santeri Palviainen, člena (suvut (at) karjalansivistysseura.fi)

Markku Pottonen, člena (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Mari Rajamaa, člena (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Reeta Suvanto, člena (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Senni Timonen, člena (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Kard’alan Valgištuzsiebran ruadandanohd’adaj da valičuzkundan kird’anvedaj on Eila Stepanova (toiminnanjohtaja (at) karjalansivistysseura.fi).

Valičuzkundan ruadond’agand

Siebran ruadandan kohendamižeks valičuz pohd’usti ruadd’oukod, kudamiden piämiär on valmištelta da ičegi huolduda oman alan azijoid.

Aburahad da stipendijad

Aburahoid da stipendijoid huoldujan ruadd’oukon piämiär on arvostelta opastujiden aburahoiden da projektoiden stipendijoiden pakičuksed dai siätä niiden piätändtaričuksed.

Tämän ruadd’oukon členad oldah: Jyrki Mäkelä (paginanvedaj, pv), Mari Rajamaa (kird’anvedaj, kv), Pekka Pamilo, Markku Pottonen, Reeta Suvanto da Eila Stepanova.

Talohuden ruadd’ouk

Talohuden ruadd’ouk nevvou valičuksele talohuden da varoiden küzündoiš.

Ruadd’oukon členad oldah: Kari Homanen (paginanvedaj, pv), Outi Homanen (kird’anvedaj, kv), Markku Pottonen, Seija Jalagin, Pekka Vaara, Eila Stepanova.

Ilmahpiäständan ruadd’ouk

Ruadd’oukon piämiäräd oldah Karjalan Heimo -lehten toimituzkundan azijad, siebran ilmahpiäständruad sežo ühtištuz- da internuotinfo.

Tämän ruadd’oukon členad oldah: Pekka Vaara (paginanvedaj, pv), Pekka Laaksonen, Eeva-Kaisa Linna, Santeri Palviainen, Toni Saarinen, Reeta Suvanto, Senni Timonen, Eila Stepanova. Ruadd’oukon kird’anvedaj on Karjalan Heimo -kuvalehten piätoimittaj Katri Kovasiipi.

Suguntiedustuksen ruadd’ouk

Ruadd’oukon piämiär on abuttada ezisijas liidekard’alašt rodud olijoile ristikanzoile selgittada omid d’uurid eččimal da andamal pädijoid materijaloid dme.

Tämän ruadd’oukon členad oldah: Santeri Palviainen (paginanvedaj, pv), Seija Jalagin, Sami Kallio, Sari Karjalainen, Timo Rossi, Eila Stepanova.

Ruadd’oukon elektropošt on suvut (at) karjalansivistysseura.fi