Siebran ruad

Kard’alan Valgištuzsiebr eläu nügüižes aigas da uudištau omad ruadod vajehtujid olosidegid müöti. Ruadandan luadud vajehteltiheze aigad müöti rajan molembil puolil. Nügüde kard’alaižiden ühtesruad muiden organizacijoiden ke kazvau artelližuden henges.

Oman ruadon algus sai Kard’alan Valgištuzsiebr on painanu opastundkird’oid, tiedustuksid da fikcijanliteratuurad kard’alan kielen da kultuuran popul’arizuindah niškoi. Müöhemba piästettih ilmah äij Kard’alan Valgištuzsiebran arvpersonoiden biografijoid, kird’oid Kard’alan da kard’alažpagolaižiden hištorijas dme.

Omas rodindaigas sai siebr on painanu kuvalehted. Siebran Karjalaisten pakinoita (Kard’alaižiden paginoid) -nimižen lehten ozuteznumer nägi ilman vuodel 1906 painandlubata. Müöhembaižil vuoz’kümmenil kuvaleht’ piästettih Toukomies, Wiena-Aunus da muil nimil. Vuodel 1945 lehtele antih nügüine nimi – Karjalan Heimo (Kard’alan Heim).