Karjalainen sukuni -webinaarisarja

Yhdeksästoista luento
Leena Partanen: Shemeikat

Kahdeksastoista luento
Juha O. Luukka: Koivisto 1917-1918

Seitsemästoista luento
Eila Stepanova: Itkuvirret karjalaisten sukujen perinteenä

Kuudestoista luento
Samppa Rohkimainen: Vasselein laulut – Pistojärven Suvannon kylän asukkaat

Viidestoista luento
Kirsi Mononen: Muolaan Merot

Neljästoista luento
Martti Similä: Lallukan suvun tarina

Kolmastoista luento
Pekka Pamilo: 70 vuotta kyykkää

Kahdestoista luento
Seija Jalagin: Tunkuan Jelagin suku punoo yhteen mennyttä ja nykyisyyttä

Yhdestoista luento
Kari-Matti Piilahti: Karjalainen suurperhe kautta aikojen

Kymmenes luento
Markku Pulli: Sortavalan Pullit

Yhdeksäs luento
Mikko Kuitula & Santeri Palviainen: Karjalaiset nimet

Kahdeksas luento
Ted Leclaire: The Village of Ignoila at the Crossroads of Two Nations

Seitsemäs luento
Tanja Lasaroff: Sukunimen jäljillä (suku Lasaroff/Lazarev Röhöstä)

Kuudes luento
Olavi pärssinen: Pärssiset – Karjalaisen suvun 500 sodan ja rauhan vuotta

Viides luento
Ahti Kurri: ”Mitä Karjala DNA -projektin tulokset kertovat luovutetun Karjalan väestön juurista”

Neljäs luento
Pentti Paavolainen: ”Suku, luokkaretket ja politiikka”

Kolmas luento
Harri Laine: ”Metsäpirtin Ahtiaisten tarina”

Toinen luento
Santeri Palviainen: ”Karjalan asutus ja luvut”

Ensimmäinen luento
Pekka Vaara: ”Mitä Karjala on?”