SAMPO-tietokanta

-> Siirry SAMPO-tietokantaan

SAMPO on Karjalan Sivistysseuran perustama juuriltaan karjalaisista suvuista ja Karjalan historiasta kiinnostuneille suunnattu tietokantapalvelu. Tietokantaan on koottu KSS:n hallussa olevaa tietoa ja asiakirjoja. Aineisto keskittyy KSS:n perinteisille toiminta-alueille Vienan Karjalaan, Raja-Karjalaan ja Aunukseen.

Tietokannan aineisto koostuu Karjalan Heimo -lehdessä ja sitä edeltäneissä lehdissä julkaistuista artikkeleista, juuriltaan karjalaisten tutkijoiden tuottamasta tutkimusaineistosta, kartoista sekä Karjalan ortodoksisten seurakuntien kirkonkirjoista. Aineistoon on merkitty siinä käsitellyt suvut, henkilöt, paikat ja asiasanat.

Aineisto on sukututkijoiden ja muiden kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä. Aineiston tai sen osien julkaisemisesta painettuna kirjana, lehdessä tai internet-sivustoilla tulee sopia Karjalan Sivistysseura ry:n kanssa. Aineistoa julkaistaessa tai lainattaessa on lähteenä mainittava Karjalan Sivistysseura ry, Sampo-tietokanta sekä ao. aineiston ja sen tekijän nimi.

Sampo-tietokanta sisältää myös seuran laajan valokuvakokoelman, jossa nykyisellään on yli 5 000 valokuvaa. Monet niistä kuvaavat kyliä, joita ei enää ole.

Arkiston kuvat on lajiteltu teemoittain kokonaisuuksiin. Näitä ovat muun muassa Boris Karppelan sota-ajan Aunuksessa ottamat kuvat, viime vuosisadan alkupuolella Suomeen muuttaneiden karjalaisten työ- ja elinoloja dokumentoivat kuvat sekä uudemmatkin kokoelmaan lahjoitetut valokuvat.

Kuvissa esiintyvät paikkakunnat ja henkilöt on listattu kuvien yhteyteen silloin, kun nämä on pystytty tunnistamaan. Kuvia on mahdollista etsiä arkistosta niin henkilöiden, paikkakuntien, vuosiluvun kuin niihin tehtyjen merkintöjenkin perusteella.

Seuran jäsenistöllä ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus auttaa arkiston merkintöjen täydentämisessä ja kuvissa esiintyvien henkilöiden tunnistamisessa. Läheskään kaikissa kuvissa ei ole ollut merkintöjä sisällöstä, ja niinpä arkistossa on satoja kuvia, joiden kohdalla tiedot ovat vajaat.

Toivomme että kuvista kiinnostuneet ja niitä tunnistavat henkilö liittyvät mukaan kuvien tunnistamistyöhön ja auttavat näin säilyttämään sen korvaamattoman muistitiedon, joka voi auttaa tulevia Karjala-tutkijoiden ja tuntijoiden sukupolvia.