Yksi kesä Finnmarkissa, Venäjän Lapissa ja Karjalassa

J. A. Friis

 

Kuvauksia maasta ja kansasta
1871

Kääntänyt Kai Peksujeff

Karjalan Sivistysseura ry
ekirja 2016
www.karjalansivistysseura.fi
ISBN 978-952-68206-6-8

Esipuhe

Jens Andreas Friis (1821–1896) oli norjalainen saamen kielen ja kansatieteen tutkija. Hän luennoi vuodesta 1851 Kristianian yliopistossa saamen ja suomen kielistä. Vuonna 1863 hänestä tuli yliopiston lehtori ja 1866 näiden oppiaineiden ensimmäinen professori. Osaksi hänen ansiotaan on myös saamenkielisen Raamatun syntyminen.

J. A. Friis julkaisi useita kielitieteellisiä ja kaunokirjallisia teoksia. Kesällä 1867 hän teki yhdessä professori L. K. Daan kanssa kieli- ja kansatieteellisen tutkimusmatkan Finmarkiin, Kuolan Lappiin ja Pohjois-Vienaan. Tästä matkasta hän julkaisi vuonna 1871 matkakirjan En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen. Skildringer af Land og Folk.

Tästä kirjasta Karjalan Sivistysseura ry julkaisee nyt ekirjana Vienanmeren rannikkoa ja pohjoista Vienan Karjalaa koskevat luvut, joissa on myös laaja karjalaisten kansantapoja esittelevä jakso.

Tämän ekirjan tekstin on kääntänyt Kai Peksujeff Friisin kirjan ruotsinkielisestä käännöksestä J. A. Friis: En sommar i Finnmarken, Ryska Lappland och Nordkarelen : Skildringar af land och folk, Kustantaja: P. A. Huldbergs Bokhandel, Stockholm 1872. Ekirjaan on käännetty ruotsinkielisen teoksen sivut 310-357. Kirjan kuvituksena on Friisin ottamien valokuvien pohjalta tehtyjä piirroksia.