Veikon matkat – Ystävyyttä ja avustustyötä Vienan Karjalassa

Juha Kaartinen

Toimittanut Toni Saarinen. Sähkökirjana julkaissut Karjalan Sivistysseura ry 2016.
ISBN 978-952-7193-03-7

Julkaisijan alkusanat

Veikko Kaakinen oli kuusamolainen opettaja, joka teki 1990-luvulta alkaen aktiivista avustustyötä Vienan Karjalassa. Hän sai seurakunnasta avukseen monia muitakin Vienan ystäviä, ja ennen pitkää näiden ahkerien ihmisten kesken perustettiin myös Kuusamo-Viena-seura. Rajan takana kommelluksilta ja hankaluuksilta ei voitu aina välttyä, mutta sitkeällä työllä oli kauaskantoisia, positiivisia vaikutuksia vienalaiskylien elämään. Yhteistuumin rakennettiin muun muassa sekä ortodoksi- että luterilaiskirkot Kalevalaan (entiseen Uhtuaan) ja sauna lastenkodille Kiestinkiin. Kyliin toimitettiin lisäksi hammaslääkärituoleja, suksia, vaatteita, kouluruokaa ja monistuskone. Juha Kaartinen muistelee teoksessaan lämmöllä Veikon matkoja ja siteitä, joita kaikille vapaaehtoisille Vienaan niiden ansiosta muodostui.