Vapaus- ja heimosotamuistelmia

Paavo Ahava

 

Karjalan Sivistysseura ry

ekirja 2014

www.karjalansivistysseura.fi

ISBN 978-952-68206-2-0

Julkaisijan alkusanat

Paavo Ahava nuoremman vapaussodan ja heimosotaretkien aikaiset käsin kirjoitetut muistelmat ovat löytyneet Karjalan Sivistysseuran arkistosta. Ne tulevat nyt ensi kerran julkaistua osana seuran sähköisten julkaisujen sarjaa. Tekstiä on toimitettu varovasti ja valikoiden. Kirjoitusvirheitä on hieman korjailtu lukemisen helpottamiseksi, mutta itse sisältöä ei ole muutettu.

Kirjoittajan poika Paavo Ahava on kirjoittanut esipuheeksi taustatietoa Ahavan suvun vaiheista ja isänsä lyhyen elämäkerran. Tästä hänelle lämpimät kiitokset.

Lokakuussa 2014

Karjalan Sivistysseura ry

Esipuhe

Karjalan Sivistysseura on pyytänyt minulta kommentteja isäni lentokonemekaanikko Paavo Ahavan nuoremman Utissa 7.3.1936 päiväämiin vapaus- ja heimosotamuistelmiin, jotka ovat löytyneet seuran arkistosta.

Uhtualla vuonna 1872 syntynyt isoisäni, Paavo Ahava vanhempi oli alkanut jo viidentoista ikäisenä kantamaan huolta heimonsa tilasta. Oulun läänin kokoisessa Vienassa, jota asutti yksinomaan karjalan kieltä puhuva pieni Vienan kansa, ei ollut ainuttakaan kansankielistä koulua eikä edes yhtään maantietä. Paavo Ahava asetti päämääräkseen nostaa vienalaiset syvästä henkisestä ja taloudellisesta ahdingosta, pelastaa heidät suurvenäläisen valtaväestön raskaan ikeen alta.

Vartuttuaan nuorukaiseksi Ahava jo puuhasi Uhtualle suomenkielistä lainakirjastoa ja suunnitteli kansankielisten koulujenkin aikaansaamista. Hän oivalsi kuitenkin pian, että vienalaisten kansalliset tavoitteet onnistuisivat vain Suomesta saatavalla tuella ja että niiden ajaminen luontuisi parhaiten Suomesta käsin. Siksi hän muutti vuonna 1900 perheineen Uhtualta Kuusamoon. Varmistaakseen itselleen riippumattoman taloudellisen aseman hän aloitti siellä molemmille puolen rajaa ulottuvan kauppa- ja pienteollisuustoiminnan.

Paavo Ahava vanhemman tekemästä aloitteesta vienalaiskauppiaat perustivat Tampereella vuonna1906 kansallisten hankkeidensa ajamista varten Wienan Karjalaisten Liiton. Suomen sivistyneistö tuli alusta alkaen niin henkisesti kuin taloudellisestikin tukemaan seuran ajamia hankkeita. Toistasataa vuotta vanha yhdistys on hengissä ja voi hyvin, sen nimi vaan on vuonna 1917 vaihtunut Karjalan Sivistysseuraksi. Tätä nykyä seura toimii yhdyssiteenä sekä perinne- ja kulttuurifoorumina niin Suomessa kuin itärajamme takana ja muuallakin maailmassa elävien karjalanheimolaisten välillä

[…]

Sammatissa kesällä 2014

Paavo Ahava