Tietolähteet Venäjällä

Arkistot

Karjalan tasavallan kansallisarkisto (NARK, http://www.rkna.ru)

Karjalan tasavallan kansallisarkistosta Petroskoissa löytyy Vienan ja Aunuksen ortodoksisten seurakuntien kirkonkirjoja. Metrikkakirjoja on systemaattisesti n. 1790-luvun alusta, myös aiempia hajavuosia saattaa olla. Rippikirjoja on olemassa 1700-luvun jälkipuolelta n. vuoteen 1865, yksittäisistä seurakunnista saattaa olla myöhempiäkin kirjoja. NARK:n metrikkakirjoista on olemassa arkiston laatima indeksitietokanta, joka helpottaa halutun seurakunnan ja ajanjakson etsimistä. http://www.rkna.ru/projects/metrics/view.php

Petroskoin arkistossa ovat myös Suomen silloisina rajanaapureina sijainneiden venäläisten seurakuntien kirkonkirjat. Niistä monet ortodoksisukujen tutkijat ovat löytäneet sukulaisiaan. Suomen ja Venäjän rajan ollessa avoin solmittiin sen yli lukuisia avioliittoja, Venäjän puolella käytiin töissä ja saatettiinpa sinne jäädä asumaankin. Suomen Karjalan ja Venäjän Karjalan ortodoksisten seurakuntien kirkonkirjojen rakenteella ja kirjainmalleilla ei ole suurtakaan eroa, joten sukututkijan työ on samanlaista molempien maiden arkistoissa materiaalien osalta.

Venäjän valtion vanhojen asiakirjojen arkisto (RGADA, http://rgada.info)

Moskovassa sijaitseva Venäjän valtion vanhojen asiakirjojen arkisto sisältää verorevisiot vuosilta 1720, 1745 ja 1763 sekä valvontakirjoja vuosilta 1678 ja 1707. Näitä on laadittu periaatteessa kaikista pogostoista ja niiden laatu on hyvä. Sampo-tietokannassa on näistä käännöksiä ja transkriptioita. Osa näistä materiaaleista on käytettävissä myös Suomessa sukututkija Santeri Palviaisen nettisivuilla.

Arkangelin oblastin valtiollinen arkisto (GBUAO)

Osa Vienan Karjalaa koskevista materiaaleista on Arkangelin arkistossa (GBUAO, aiemmin GAAO). GBUAO:ssa on Arkangelin hengellisen konsistorin arkistossa mm. rippikirjoja Vienan Karjalan seurakunnista sekä verorevisiokirjoja. Arkistossa on tietoja 1700-luvun lopulta vuoteen 1875 Vienan Kemin ja Kuolan piireistä. Edellä mainittuja asiakirjoja ei anneta tutkijasaliin, ja sukututkimusta arkistossa tehdään tutkimuspyyntöjen pohjalta. Arkisto ottaa tutkimuspyyntöjä vastaan vain kunkin vuoden joulukuussa. Tutkimuspyyntö, jonka tulee sisältää mahdollisimman tarkat tiedot tutkittavista, tulee lähettää venäjän kielellä ja liittää siihen arkiston verkkosivulta saatava lomake täytettynä. Pyynnön tulee sisältää mahdollisimman tarkat tiedot henkilöstä, josta tietoja halutaan. Jos haluaa sukutietoja useammasta henkilöstä, täytyy jokaisesta henkilöstä tehdä erillinen tietopyyntö.

Arkangelin arkiston sivut löytyvät osoitteesta: http://www.gaao29.ru.

Arkangelin kuvernementin kartta

Murmanskin arkisto (GAMO)

Murmanskin arkistosta (GAMO) löytyy tietoa Muurmannin rannikolle siirtolaisina muuttaneista karjalaisista ja luterilaisista suomalaisista. Murmanskin arkiston sivut löytyvät osoitteesta http://www.murmanarchiv.ru/.

Pietarin arkistot

Pietarin valtiolliseen historialliseen keskusarkistoon (TsGIA SPb) määrättiin 1720-luvulla lähetettäväksi Pietarin ympäristön seurakunnista kaksoiskappaleet metrikka- ja rippikirjoista, näin myös Raja-Karjalan ortodoksiseurakunnista lähetettiin sinne kaksoiskappaleet. TsGIA SPb:ssa säilytetään Vanhan Suomen ortodoksisten seurakuntien metrikkakirjoja vuodesta 1722 ja rippikirjoja vuodesta 1737. Metrikkakirjat ulottuvat 1900-luvun alkuun ja rippikirjat vuoteen 1863. Metrikkakirjat on digitoitu ja saatavissa pienen maksumuurin takaa arkiston sivulta: https://spbarchives.ru/ Rippikirjojen digitointi on alkanut vuoden 2017 loppupuolella ja jatkunee useita vuosia.

Karjalaa koskevaa historiallista arkistoaineistoa on myös Venäjän tiedeakatemian Pietarin historiallisen instituutin arkistossa (SPb II RAN). Sen sukututkimuksellisesti kiinnostavat aineistot liittyvät ennen kaikkea Vienan pohjoisempien alueiden valvontakirjoihin, joita on 1710-luvun alusta. Arkiston osoite: http://www.spbiiran.nw.ru/ Arkistossa on vielä paljon tutkimatonta materiaalia esim. eri luostarien (mm. Solovetskin) arkistoyksiköissä.

Viipurin arkisto

Leningradin oblastin valtiollinen arkisto Viipurissa (LOGAV) sisältää paljon Viipuriin jäänyttä suomalaisen ajan arkistoaineistoa. Ennen kaikkea Viipurin lääninhallituksen (fondi 1) arkisto sisältää paljon materiaaleja esim. isojaosta ja sisältää paljon yksittäistenkin tilojen jakoasiakirjoja. Fondissa 387 luettelossa 3 olevia metrikkakirjoja on digitoitu ja niitä pystyy osin jo selaamaan Kansallisarkistonkin toimipisteissä, luettelossa 2 olevia metrikoita ei ole digitoitu. Nämä metrikat ovat merkityksellisiä ennen kaikkea Salmin, Tiurulan ja Sortavalan tutkijoille. Osa entisen Viipurin lääninhallituksen materiaaleista on indeksoitu Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteydessä toimivan Etelä-Karjala-instituutin toimesta suomen kielellä:

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/103825

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/103826

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/103839

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/103840

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/103841

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/111829

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/124420

Arkiston osoite on http://archiveslo.ru.

Sampo-tietokannasta löytyy ohjeita venäjänkielisten tietolähteiden käyttöä varten: http://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/content/opas-stalinin-vainojen-uhrien-hakemista-varten-ven%C3%A4j%C3%A4nkielisist%C3%A4-tietokannoista

Opas koskee ensisijaisesti Stalinin vainojen uhreihin liittyviä tietokantoja, mutta oppaassa on myös suomenkielisiin nimiin liittyviä yleishyödyllisiä translitterointiohjeita.