Tietolähteet Suomessa

Arkistot

Sukututkijan tärkeimmät lähteet ovat Kansallisarkiston eri toimipisteissä sijaitsevat ortodoksiset kirkonarkistot, jotka suurelta osin on digitoitu. Kiinnostavia lähteitä ovat myös Valtion Pakolaisavustuskeskuksen arkisto sekä rajan läheisyydessä sijaitsevien alueiden käräjäpöytäkirjat. Mielenkiintoista aineistoa löytyy myös Museoviraston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kokoelmista.

Pidemmälle ehtineelle sukututkijalle myös Kansallisarkistossa sijaitseva Karjalan kansannousun arkisto voi olla antoisa. Sen tutkimiseen tarvitaan käyttölupa, jonka voi hakea Astia-palvelusta samalla, kun tekee aineistotilauksen. Kansannousun arkisto on järjestelemätön, ja osa asiakirjoista on venäjänkielisiä. Jotta aineistosta saa jotain selville, on oltava jo erittäin hyvät tiedot tutkittavista henkilöistä. Etukäteen kannattaa tutustua esimerkiksi seuraavaan teokseen:

Vahtola, Jouko: Suomi suureksi – Viena vapaaksi. Valkoisen Suomen pyrkimykset Itä-Karjalan valtaamiseksi vuonna 1918. Studia historica septentrionalia 17. Rovaniemi, Oulu. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1988.

Kansallisarkistolla oli verkkopalvelu Vakka, mutta se on sittemmin poistunut yleisön käytöstä. Tästä uutisesta voi lukea lisää: Vakan sulkeminen vauhdittaa Astian käyttöönottoa.

Valtion Pakolaisavustuskeskuksen arkiston asiakirjat löytyvät Astia-palvelusta. Pakolaisavustuskeskuksen alla on monenlaista materiaalia Vienasta ja Aunuksesta tulleisiin pakolaisiin liittyen mm. erilaisia pakolaisluetteloita. Nämä materiaalit ovat käyttörajoitettuja ja niihin tarvitsee käyttöluvan.

Pakolaisten väestörekisteriasioita hoiti Karjalan pakolaisten kirkollisten asiain hoitaja, jonka arkisto käsittää muun muassa seuraavia asiakirjoja:

  • pää- ja rippikirjoja 1916–1955
  • muuttaneiden luetteloita 1937–1955
  • metrikkakirjat 1918–1942
  • avioliittoasiakirjoja 1908–1922
  • henkilötietolomakkeita 1929–1952

jne.

Myös näihin aineistoihin tarvitsee käyttöluvan (pl. sataa vuotta vanhemmat aineistot). Osaan näistä asiakirjoista kannattaa suhtautua varauksella, sillä ne perustuvat Karjalan pakolaisten itsensä antamiin tietoihin. Ajan levottomuuksien vuoksi kaikkea ei ehkä kerrottu viranomaisille.

Suomessa asuneen henkilön kohdalla virkatodistuksen voi tilata sähköpostilla mistä tahansa maistraatista tai maistraatin palveluyksiköstä. Ote väestötietojärjestelmästä pyydetään sukututkimusta varten. Tilaukseen liitetään rekisteriseloste tai selvitys sukulaisuussuhteesta erityisesti silloin, kun tietoja kerätään muualta kuin henkilöiltä itseltään. Rekisteriseloste kannattaa liittää tietopyynnön oheen tilattaessa tietoja kirkkoherranvirastoista ja maistraateista. Rekisteriselosteen laatiminen on välttämätöntä, jos sukututkimusrekisterin tietoja saatetaan jollakin tavoin julkisiksi mukaan lukien henkilöiden ja yhdistysten verkkosivustot ja verkkopohjaiset sukututkimuspalvelut. Maistraattien osoitteet löytyvät verkkosivulta: http://www.maistraatti.fi. Ortodoksisten seurakuntien sukuselvitykset tilataan keskusrekisteristä:

https://ort.fi/keskusrekisteri/sukututkimukset. Sekä maistraattiin että seurakuntaan tehtävät tietopyynnöt ovat maksullisia.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa on useiden, Vienan ja Aunuksen Karjalassa liikkuneiden runonkerääjien kuten A. A. Boreniuksen ja D. E. D. Europaeuksen kokoelmia. Kansanperinnettä tutkineen Väinö Kaukosen arkistoista löytyy muistitietoa vienalaisten runonlaulajien sukulaisuussuhteista.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistosivuilta löytyy enemmän tietoa osoitteesta: https://www.finlit.fi/fi/arkisto ja https://www.finlit.fi/fi/kirjasto

KSS:n kirjastossa on kopiot Maiju Keynään ym. vuosina 1939 ja 1952–53 tekemien laukkukauppiassukujen haastattelun vastauksista. Aineistoa voi käydä tutkimassa ja kopioimassa KSS:n kirjastossa. Sammossa on myös osittain kopioituna Maiju Keynään haastatteluaineistoa: http://karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/aineistosarja/maiju-keynään-tekemät-haastattelut

Museoviraston kansatieteellisessä arkistossa on Maiju Keynään vuonna 1959 tekemän Laukkukauppiaskyselyn tulokset, kaikkiaan 786 vastaajalta yhteensä 10 544 liuskaa. Laukkukauppiaskyselyn aineisto on hyvin laaja. Laukkukauppiassukujen haastattelut ja kyselyn vastaukset ovat olleet Mervi Naakka-Korhosen lähdeaineistona teokseen Halpa hinta – Pitkä mitta. Vastauskorteissa on paljon myös henkilöitä koskevaa tietoa, joka ei näy Naakka-Korhosen teoksessa. Vastauksia voi käydä tutkimassa Museovirastossa. Käynnistä on hyvä sopia etukäteen.

Irja Rämän tutkimukset

Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien ajan tutkinut perusteellisesti vienalaisia sukuja ja Vienan Karjalan historiaa, erityisesti Uhtuan ja lähikylien karjalaisia sukuja. Tutkimusten tuloksia on julkaistu muun muassa Karjalan Heimo -lehdessä vuosina 1993–2006. Irja Rämä on vuonna 2013 luovuttanut laajan tutkimusaineistonsa Karjalan Sivistysseuran säilytettäväksi. Rämän aineistoissa on mainintoja lähes kolmestasadasta suvusta. Aineistoja ei ole toimitettu, mutta lukuisien sukujen aineistoja on seurassa tarkistettu jonkin verran vuonna 2014. Rämän aineisto on kokonaisuudessaan tutkijoiden käytettävissä seuran arkistossa. Tutkittavaa sukua koskevaa tietoa voi löytyä myös muita sukuja koskevista tiedostoista tai niiden paperitulosteisiin tehdyistä merkinnöistä. Sukututkijan kannattaa siis perehtyä myös näihin muihin tiedostoihin. Irja Rämän koostamat sukukohtaiset tiedostot on julkaistu Sampo-tietokannassa pdf-muodossa. Niitä myös julkaistaan KSS:n toimesta suvuittain Book-on-Demand-periaatteella. Pyynnöt osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen pekka.vaara(at)hotmail.com.

Karjalan Heimo -lehden artikkelit

Karjalan Heimo -lehdessä on julkaistu eri tutkijoiden tekemiä sukututkimuksia. Myös monissa muissa artikkeleissa on sukututkijaa kiinnostavaa tietoa. Henkilöitä, sukuja ja kyliä koskevat artikkelit on digitoitu, ja ne löytyvät Karjalan Sivistysseuran SAMPO-tietokannasta.

Sukunimenmuutosasiakirjat

Vienalaiset ja aunukselaiset muuttivat usein sukunimensä Suomeen tultuaan. Nimenmuutoksia löytyy muun muassa Heikki Tarman toimittamasta julkaisusta Karjalan Vartia. Julkaisun näköispainos on saatavana Karjalan Sivistysseurasta. Julkaisuun on kerätty kaikki vuosina 1919–1921 ilmestyneet Karjalan Vartia -lehdet. Suomen Sukututkimusseuran jäsenillä on pääsy mittavaan nimenmuutostietokantaan, johon on talletettu runsaasti myös vienalaisia nimenmuutoksia. SSS:n kotisivuilla on myös hautakivitietokanta, josta voi saada lisätietoa tutkittavista henkilöistä.

Julkaisut

Vienan ja Aunuksen Karjalasta sekä vienalaisista ja aunukselaisista suvuista on olemassa paljon kirjallisuutta; tässä muutamia niistä:

Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulla. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, Joensuu / Petroskoi 1987. Julkaisu on osittain suomeksi, osittain venäjäksi. Se käsittää erilaisia maakirjoja, maanomistajien luetteloita, Lapin pogostojen vero- ja valvontakirjoja jne.

Ervasti A.W.: Muistelmia matkalta Venäjän Karjalassa kesällä 1879. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 992. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017.

Härkönen, Iivo. Itäinen vartio – lukuja vanhasta Karjalasta. Ahjo, 1920.

Härkönen, Iivo, toim.: Karjalan kirja 1–2. WSOY, 1910.

Inha I.K.: Kalevalan laulumailta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999.

Kuzmin, Denis: Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2014.

Naakka-Korhonen, Mervi ja Keynäs, Maiju: Halpa hinta – pitkä mitta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1988.

Paajaste, Kai (toim.): Tupenkolahuttajien mailla. Vuokkiniemi esihistoriasta toiseen maailmansotaan. Vuokkiniemi-seura, 2006.

Pöllä, Matti: Vienan Karjalan etnisen koostumuksen muutokset 1600–1800. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995.

Pöllä, Matti: Vienankarjalainen perhelaitos 1600–1900. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001.

Sparre, Louis: Kalevalan kansaa katsomassa. Muistiinpanoja Kauko-Karjalan retkeltä v. 1892 (useita painoksia, WSOY 1930, 1999).

Tarma, Heikki (toim.): Aunuksen Repola. Repola-seura, Joensuu 2001.

Vahtola, Jouko: Suomi suureksi – Viena vapaaksi. Valkoisen Suomen pyrkimykset Itä-Karjalan valtaamiseksi vuonna 1918. Studia historica septentrionalia 17. Rovaniemi, Oulu. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1988.

Virtaranta, Pertti: Polku sammui. Kirjayhtymä, Helsinki 1972.

Virtaranta, Pertti: Vienan kyliä kiertämässä. Kirjayhtymä, Helsinki 1978.

Muut lähteet

Hiski- ja Katiha-tietokannat

Hiski ja Katiha ovat erinomaisia hakutietokantoja. Hiskiin on tallennettu useiden eri seurakuntien syntyneitä, vihittyjä, kuolleita, muuttaneita jne. Katiha on Karjala-tietokantasäätiön kehittämä ja tallentama tietokanta, johon on syötetty luovutetun alueen seurakuntien (sekä luterilaisten että ortodoksisten) tietoja

Hiski-tietokanta http://hiski.genealogia.fi/historia/
Katiha-tietokanta https://katiha.xamk.fi/

Yhteisöt

Karjalan Sivistysseuran, sen alaosastojen (Pohjois-Viena-seura sekä Kemin alaosasto), läheisten yhteistyöseurojen (mm. Uhtua-seura ja Vuokkiniemi-seura) lisäksi monet paikalliset ja alueelliset seurat voivat olla sukututkijalle hyödyllisiä kontaktipintoja.

Pohjois-Viena-seura http://www.pohjoisvienaseura.fi/

Karjalan Sivistysseura ry Kemin alaosasto http://www.ksskemi.com/

Uhtua-seura http://www.uhtuainfo.fi/

Vuokkiniemi-seura https://vuokkiniemiseura.wordpress.com/

Ortodoksisukujen tutkijapiiri https://ortsuku.wordpress.com/

Repola-Seura http://repola-seura.net/

Karjalan liiton sivuilla on kattava listaus myös rajakarjalaisista pitäjäseuroista:

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat.html

Yksittäisiä sukuseuroja kannattaa etsiä internetin kautta tai em. seurojen sivuilta.

Internet

Internetissä on useita aiheeseen liittyviä verkkosivustoja. Esimerkkejä:

Luettelo Stalinin vainojen uhreiksi 1937–1938 joutuneista karjalaisista https://visz.nlr.ru/person/book/karelsp

Luettelo Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneistä http://kronos.narc.fi/menehtyneet

Luettelo puna-armeijan palveluksessa sodissa 1941–1945 menehtyneistä http://obd-pobeda.karelia.ru/

Siirtolaisuusinstituutin tietokannat, julkaisut ja muut aineistot http://www.migrationinstitute.fi/

Muualta muuttaneiden luettelo Käkisalmesta ja Inkerinmaalta Venäjälle muuttaneista. Luettelon on eri lähteistä koonnut emeritusprofessori Veijo Saloheimo. Luetteloissa on myös muun muassa Latvajärvelle muuttaneita. Luettelot löytyvät Tverinkarjalaisten Ystävät ry:n verkkosivuilta http://www.tverinkarjala.fi/

Facebook

Facebookissa toimii useita erilaisia sukututkimusryhmiä, osa yleisempiä ja osa aluekohtaisia, joissa käydään alueen suvuista keskustelua. Vienan osalta toimii Vienan Karjalassa ovat juureni -ryhmä, jonne voivat liittyä henkilöt, joilla on vienalaiset juuret. https://www.facebook.com/groups/218935938142725/

Kartat

Karttojen avulla voi paikallistaa tutkimiensa henkilöiden koti- ja asuinpaikkoja sekä myös tunnistaa pieniä kyliä, jotka ehkä ajan saatossa ovat hävinneet. Kulkureittien hahmottamiseen kartat ovat myös oivallinen apuväline. Hyviä karttoja löytyy Karjalaa käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta sekä internetistä. Myös arkistoissa ja Karjalan Sivistysseuran kokoelmissa on karttoja.

Vanhat sanomalehdet

Verkossa on digitoituna vanhoja sanomalehtiä, joista löytyy paljon artikkeleita elämästä Karjalassa. Sanoma- ja aikakausilehdet vuoteen 1929 asti sijaitsevat Historiallisessa sanomalehtikirjastossa, jossa voi tehdä sana- ja nimihakuja. http://www.kansalliskirjasto.fi/kokoelmatjapalvelut/digitaalisetkokoelmat/historiallinensanomalehtikirjasto17711890.html