Sebran halličus da ruanda

Karjalan Vallissussebran ruandua ohjuau halličus, kumbazen valiččou jogavuodehine yhissyksen šlenoinkogovus. Halličuksessa on kaikkiedah yheksän šlenua, kumbazien ruanda-aiga on kolme vuotta. Sebran halličuksen piämies valitah vuuveksi. Vuuvesta 2016 halličuksessa ollah:

Eeva-Kaisa Linna, piämies (puheenjohtaja(at)karjalansivistysseura.fi)
Pekka Vaara, piämiehen sijahine (toimisto(at)karjalansivistyseura.fi)
Outi Homanen, šlena (toimisto(at)karjalansivistyseura.fi)
Eila Stepanova, sekretari (sihteeri(at)karjalansivistyseura.fi)
Kai Peksujeff, šlena (toimisto(at)karjalansivistyseura.fi)
Kari Kontu, šlena (toimisto(at)karjalansivistyseura.fi)
Pekka Pamilo, šlena (toimisto(at)karjalansivistyseura.fi)
Terttu Louhikoski-Alasuutari, šlena (toimisto(at)karjalansivistyseura.fi)
Senni Timonen, šlena (toimisto(at)karjalansivistyseura.fi)
Tuulikki Halla, šlena (toimisto(at)karjalansivistyseura.fi)

KSS:n konttoran sekretari Irma Lahti (toimisto(at)karjalansivistysseura.fi

hallitus2015

Karjalan Vallissussebran halličus vuozina 2016–17.

Halličuksen ruadienjuanda

Sebran toiminnan parandamizeksi halličus azetti ruadajakunnat, kumbazien piämiäränä on valmissella da huolie ičegi erähät dielot.

Aburahat da stipendiet

Aburahoi da stipendieloi huolijan ruadajakunnan ruadiena on miäriällä opastujien aburahoin da projektastipendieloin pakičukset dai luadie algupiätökset.

Šlenat: Ritva Kivi (paginanvedäjä, pv), Mari Rajamaa (sekretari, sekr), Eila Stepanova, Pekka Pamilo da Terttu Louhikoski-Alasuutari.

Talohuon ruadajakunda

Talohuon ruadajakunda neuvou halličuksella talohuon da varoin kyzymyksissä.

Šlenat: Pekka Vaara (pv), Kari Homanen, Outi Homanen da Kai Peksujeff.

Halličuksen ruadajakunda

Halličuksen ruadajakunda huoliu erimoizie praktikkahizie dieloloi.

Šlenat: Eeva-Kaisa Linna, Pekka Pamilo da Irma Lahti.

Pruazniekoin ruadajakunda

Pruazniekoin ruadajakunnan piämiäränä on heimopäivien da vuozikogovuksen organizuičenda.

Vuuven 2018 ruadajakunnassa ollah Eeva-Kaisa Linna, Tuulikki Halla, Eila Stepanova, Pekka Pamilo, Kai Peksujeff da Kari Kontu.

Kniigoin da aviezan painannan ruadajakunda

Painannan ruadajakunnan piämiärät ollah Karjalan Heimo -aviezan toimituskunnan aziet, sebran kirjutusruaje dai yhissys- da elektropoštainfo.

Šlenat: Senni Timonen (pv), Pekka Laaksonen, Pekka Vaara, Eila Stepanova, Tuulikki Halla, Ville Vaara da Eeva-Kaisa Linna. Ruadajakunnan sekretari on Karjala Heimo -aviezan piätoimittaja Aila-Liisa Laurila.

Sugututkimuksen ruadajakunda

Ruadajakunnan piämiärä on auttua edupiässä idäkarjalaista roduo olijilla ristikanzoilla sellittiä omie juurie eččimällä pädijiä ainehistuo dmi.

Šlenat: Santeri Palviainen (pv), Seija Jalagin (sekr), Sari Heimonen, Kari Kontu da Sami Kallio.

suvut(at)karjalansivistysseura.fi