Ruaje

Karjalan Vallissussebran eläy nygyaijassa da verestäy omua ruajetta olosidieloin mugah. Ruadien tavat muututtih aigua myöten kahella puolen rajua. Nytten karjalaissebroin da muijen organizaččieloin yhtehisruajetta kazvatetah arttelihuon hengessä.

Allusta suaten Karjalan Vallissussebra on painan opassundakniigoi, tutkimustekstoi da fiktiekirjallizutta karjalan kielen da kulttuuran popul’arizuičennan hyväksi.

Myöhembäh on painettu äijän Karjalan Vallissussebran arvopersounien bijogruafieloi dai kniigoi Karjalan da Karjalan pagolazien historiesta dmi. Omasta roinnasta suaten sebra on painan omua kuva-aviezua. Sebran Karjalaisten pakinoita (-aviezan ozutusnoumera painettih vuodena 1906 ilmain luvatta.

Jällembäzinä vuozikymmeninä avieza piässettih ilmah Toukomies, Wiena-Aunus da muilla nimillä. Vuodena 1945 aviezalla pandih uuzi nimi Karjalan Heimo.