Yhissys

Vallissussebran srategiellizen toiminnan alovehet ollah kieli da kulttuura, historie da rahvahanperindä, kniigoinpainanda da kr’uukkah (libo koll’oih) kizuanda.

Nytten eletäh karjalan kielen da kulttuuran elossapidämizen da eistämizen jälgimäzie aigoi. Unescon mugah karjalan kieli on jo sambuja kieli. Nyt pidäy olla suurembie da uuvembie kačondakohtie. Karjalankielehizet vuittikulttuurat ollah kazvettu da karjalankielehine popmuuzikka, tietra, kirjallizus da soziellizen medien (some) joukot tovissetah, jotta karjala pädöy samallah linnassagi.

Kielien elossapidämizen da eistämizen puolesta ylen tärgiet ollah opastajat da metodat, kumbazien avulla kielen maltandua siirretäh nuorembazilla. Sebran ruadien painokohat ollah ennen kaikkie opastajien valmissus, uuzien ruandaluadujen da uuvenaigazen opassustehnologien pidohpanenda, opassusmaterieloin luajinda da painanda, kielikurssat. Kuin kielen mugai kulttuuran säilyttämizeh nähen tähelline on huolie, jotta kieli- da runouardehet pyzyttäis elossa da eissyttäis polvikunnasta toizeh. Sebra rakkahalla ruadau kulttuurahizen vuoropaginan lujendamizeksi da eistäy kulttuuravaihusta.

Sebra pidäy kallehena, jotta karjalazutta popularizuittais, jotta luajittais moista kieldä da kulttuurua, kummaista voidais käyttiä jokapäiväzessä eloksessa da kumbane pagizuttais nuorie.

Historien da perinnän keriämine on Vallissussebran alallista ruajetta. Sebra ottau vastah historiellista ainehistuo da huoliu sen putillizesta suattamizesta arhiivah da muuzieloih. Sebra eistäy sugututkimustagi: auttau omua roduperiä kaččojilla šlenoilla vastavuo dai andau abuo sugututkijoilla suaha tarbehellizie historiellizie ainehistoloi (priemieraksi kirikönkniigoi da toizie dokumenttoi Karjalassa da Suomessa).

Ielläh sebra eistäy karjalazuon da karjalazien historien tutkimusta segö omalla tutkimusruadiella da kniigoinpainannalla segö jagamalla stipendieloi.

Kniigoinpainanda on sebran lujehus, piällimbäzenä meijän Karjalan Heimo -aviezan toimittamine. Omanmoizessa kirjutussarjassa da nuottakirjutuksina sebra julguau harvinaista, Karjalah da karjalazuoh liittyjiä kirjallizutta.

Vallissussebra virrotti kr’uukkah kizuannan voinien jälgeh, konza koll’oih ruvettih kizuamah Helsingin Seurasuarella vuodena 1951. Sebra organizuiččou kizoi segö omassah kruugassa segö erimoizilla joukoilla, školilla da firmoilla. Sen rinnalla se pidäy kr’uukkah kizuandua tärgienä yhtehisruadien luaduna rajantagazien karjalazien kera.