Kirjutetut kieliformat

1930-luvulla oli vähän aigua kirilähizillä bukvilla kirjutettu eri murdehih nojauduja kirjakieli Karjalan Autonomizessa Sozielistahizessa Nevvostotazavallassa da latinalazilla bukvilla kirjutettu kirjakieli Tverin alovehella.

1980-luvun lopussa Karjalan tazavallassa on ruvettu nossattamah livvin da vienan kirjakielie. Muga Tverin karjalazetgi ollah nossatettu 1980-luvun lopusta suaten omua kirjakieldä. Jällembäzien vuozikymmenien aigana Suomengi karjalankielehizet painettih literatuurua livviksi, vienaksi dai varzinaiskarjalaksi.

Paginoissa hos rigieh toivotah yhtehistä kirjakieldä, sih nähen ei ole vielä rodivun yhtä mieldä.

Muga lyydiläzetgi nossatetah omua kirjakieldä.