Starinad

Kard’alan Valgištuzsiebr keradau da painau kard’alaižid mušttiedoid, hištorijan dokumentoid, päivnikoid, muštelmid da starinoid. Siebran arhivas oldah vahnad, intresaižed käzikird’utuksed, kudamad hill’akašti valmištetah painettavikš. Mielikkahiden kruugad on nügüaigaine taba kogota starinoid Kard’alas. Kruugruadandan piämiär on kogota rikast kard’alašt mušttiedmaterijalad, kudam tukutah arhivah tulijoihe sugupolvihe niškoi dai pandah lugettavaks kaikenmoižile forumoile.