Kyminlinnan sairaala

Merkinnät kuvassa

Kyminlinnan sairaala. Hoitaja Aho Hilma 1922