Tietoa Sammosta

SAMPO on Karjalan Sivistysseuran perustama juuriltaan karjalaisista suvuista ja Karjalan historiasta kiinnostuneille suunnattu tietokantapalvelu. Tietokantaan on koottu KSS:n hallussa olevaa tietoa ja asiakirjoja. Aineisto keskittyy KSS:n perinteisille toiminta-alueille Vienan Karjalaan, Raja-Karjalaan ja Aunukseen.

Tietokannan aineisto koostuu Karjalan Heimo -lehdessä ja sitä edeltäneissä lehdissä julkaistuista artikkeleista, juuriltaan karjalaisten tutkijoiden tuottamasta tutkimusaineistosta, kartoista sekä Karjalan ortodoksisten seurakuntien kirkonkirjoista. Aineistoon on merkitty siinä käsitellyt suvut, henkilöt, paikat ja asiasanat. 

Sampo toimii julkaisukanavana satojen kirjoittajien ja tutkijoiden työn tuloksille yli sadan vuoden ajalta. Kukin tutkija ja kirjoittaja vastaa luonnollisesti omista mielipiteistään ja omiin lähteisiinsä perustuvista johtopäätöksistä. Erityisesti sukututkimuksen luonteeseen kuuluu, että julkaistuissa tuotoksissa voi olla alkuperäislähteistä johtuvia virheitä tai ja kiistanalaisista tulkintoja.

Aineisto on sukututkijoiden ja muiden kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä, mikäli ko. aineiston yhteydessä ei ole muuta sanottu. Aineiston tai sen osien julkaisemisesta painettuna kirjana, lehdessä tai internet-sivustoilla tulee sopia Karjalan Sivistysseura ry:n kanssa. Aineistoa julkaistaessa tai lainattaessa on lähteenä mainittava Karjalan Sivistysseura ry, Sampo-tietokanta sekä ao. aineiston ja sen tekijän nimi.

Aineistoa täydennetään muulla aineistolla, josta tietokannan käyttäjät voivat tehdä ehdotuksia KSS:lle. Olemme kiitollisia myös käyttäjien palautteesta, jota voi antaa ja käytön opastusta pyytää:

Pekka Vaara

puh 0400 501726

pekka.vaara@hotmail.com