Sotatoimet Vienassa ja Aunuksessa 1918-1919

Kuvaus

Kartta sotatointen kehittymisestä Vienassa ja Aunuksessa 1918 - 1919