Samulinen, Aleksanteri. Itäkarjalaisten haastattelu