Maiju Keynään kesäällä 1940 haastattelemien itäkarjalaisten kertomaa. Vihko n:o 3