Maiju Keynään kesäällä 1939 haastattelemien itäkarjalaisten kertomaa. Vihko n:o 1