Kyminlinnan alueen pohjapiirros 1911

Kuvaus

Venäläisen sotilasinsinöörin laatima Kyminlinnan linnoitusalueen pohjapiirros vuodelta 1911. Piirroksessa esitetyt rakennukset olivat pakolaisleirin käytössä vuosina 1922–1939.