Kiestingin edustajat maakuntapäiville Uhtualla 1920

Kuvaus

Pöytäkirjan ote kokouksesta 9.2.1920, jossa valittiin Kiestingin kunnan edustajat maaliskuussa 1920 Uhtualla järjestetyille maakuntapäiville