Amerikkaan muuttaneet karjalaiset kotipaikoittain

Aineisto

Kuvaus

Pentti Keynään arkistosta löytynyt luettelo Vienan kylistä Amerikkaan muuttaneista karjalaisista. Luettolo on laadittu kylittäin ja alakylittäin.