Yhteenvedot Karjalan sivistysseuran rahastoista v. 1924

Lisätiedot

s. 83-84