Tunnetko, ketä kuvassa

Linkki aineistoon

Lisätiedot

s. 143