Taipaleelle työntyessä. Evästys Karjalaisten Pakinoille