Suurlahti - portti Paatenelle ja keskisen Karjalan pitäjiin