Sotainvalidien veljesliitto

Linkki aineistoon

Lisätiedot

s. 162