Siirtoväki saanut kaikkiaan maata haltuunsa 743.440 ha

Lisätiedot

s. 130