Rajantakaista Karjalaa englantilaisen silmin. 3, Kizhin ja Kontupohjan urut