Raja- ja laatokankarjalaisten sanikarivainajien muistomerkki

Lisätiedot

s. 105