Puheenjohtajan palsta. Kesä on heimotapaamisten aikaa