Puheenjohtajan palsta. Heimohenkinen yhteistyö jatkuu