Praasniekoilla. Kuvauksia Etelä-Aunuksesta

Lisätiedot

s. 39